Στηρίξαμε κι εμείς τους μουσικούς του δρόμου στις 11 Δεκεμβρίου 2016